ANSİKLOPEDİ GİRİŞ


Akdeniz Sanat İnsanları Ansiklopedisi

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

Picture of Savaş BAYÖZEN

Savaş BAYÖZEN

Picture of Savaş BAYÖZEN

Muhamet ULUTAŞ

by Savaş BAYÖZEN - Tuesday, 3 January 2023, 1:25 PM
 


Muhammet ULUTAŞ

1970 Antalya Elmalı doğumlu olup ilk ve orta öğrenimini Elmalı'da tamamladı. 1989 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi resim bölümünde başladığı Lisans eğitimini 1993 yılında tamamladı. Anadolu'nun muhtelif illerinde Resim öğretmenliği yaptı. 2022 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. Halen Antalya Yavuz Selim Anadolu  lisesinde resim öğretmeni olarak çalışmaktadır.

eposta: 07mulutas@gmail.com 

Picture of Selin BAŞAĞ

Selin BAŞAĞ

Picture of Selin BAŞAĞ

Abdullah Cem ÖZAL

by Selin BAŞAĞ - Monday, 24 January 2022, 7:45 PM
 

Abdallah Cem ÖZAL

Abdullah Cem ÖZAL

1972 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1991 yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünü kazandı. 1995 yılında lisans eğitimini tamamlayıp aynı yıl yine DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1998 yılında “20. Yüzyılda Sanatın Kavramsallaşması ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme” konulu tez çalışmasını yaparak mezun oldu. 1999 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Sanatta Yeterlik Programı’nı kazandı. 2006’da “İnformel Sanat Bağlamında Lirik Soyutlamalarıyla Wolfgang Schulze” konulu teziyle programı tamamladı. MEB’deki öğretmenlik görevinin yanında bir dönem İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Genel Kültür Dersleri Bölümü’nde “Freehand Drawing and Sketching” dersini yönetti. Kişisel sergilerinin yanında çoğu yarışma sergisi olmak üzere pek çok sergiye katıldı. Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

e-posta: cemozal@gmail.com

 

Picture of Selin BAŞAĞ

Akın FIRAT

by Selin BAŞAĞ - Monday, 24 January 2022, 7:49 PM
 


Akın FIRAT

1999 yılında Iğdır'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Iğdır Aşağı Erhacı Köyü Okulu'nda tamamladı. Lise Eğitimine Iğdır Güzel Sanatlar Lisesinde devam etti. 2016 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim- iş öğretmenliği programına başladı. 4. sınıfta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş bölümüne Farabi değişim programa katıldı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar eğitimi bölümünden mezun oldu. Alanında kendini geliştirmeye ve üretimlerine devam etmektedir. 

İletişim: 05422495673
 

Picture of Selin BAŞAĞ

Arda ÇELEBİ

by Selin BAŞAĞ - Monday, 24 January 2022, 8:18 PM
 


Arda ÇELEBİ

1986 yılında Muğla'da doğdu. Liseye kadar öğrenimine Muğla'da devam etti. Yıllarca Resim eğitimine devam ettikten sonra 2005 yılında Muğla Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı ve 2010 yılında mezun oldu. O yıllar içerisinde pek çok yerde gerek kişisel gerek karma sergilere katıldı. Resim çalışmalarına Muğla Sanatçılar Derneği'nde devam etmektedir. 

e-posta: celebi.arda@gmail.com


 

Picture of Selin BAŞAĞ

Aziz ÇİNDEMİR

by Selin BAŞAĞ - Friday, 28 January 2022, 10:32 PM
 


Aziz ÇİNDEMİR 

1992 Diyarbakır'da doğdu. 2006- 2010 yılları arasında  lise eğitimi sırasında sınıf arkadaşlarıyla ilk resim sergisini açtı. 2011-2015 yılında Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Tarih lisans eğitimi aldı. Aradan geçen yılların ardından 2018-2021 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi RESİM-İŞ   bölümünden mezun oldu.  Diyarbakır kendi kişisel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
 
e-posta: azizcindemir2@gmail.com 

Picture of Selin BAŞAĞ

Elif KUYUCUK

by Selin BAŞAĞ - Tuesday, 30 November 2021, 7:12 PM
 

Elif KUYUCUK

Elif KUYUCUK

1997 Eskişehir doğumlu Elif Kuyucuk 2011 yılında Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesini kazanıp temel sanat eğitimi almaya başladı. Bu süreçte ortak sergilerde ve festivallerde okulunu temsilen görevler aldı. 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Programını kazanarak dört yıl boyunca anasanat, özgün baskı ve Geleneksel Türk Sanatları ebru dalında eğitimler aldı. Üniversitede ortak sergilerde ve yarışmalara katılma fırsatı buldu. 2019 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2020 yılında Millî Eğitim Bakanlığına atanarak Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Email: elifkuyucuk48@gmail.com

 

Picture of Selin BAŞAĞ

Emine AYDIN

by Selin BAŞAĞ - Thursday, 18 November 2021, 9:39 PM
 

Emine AYDIN

Emine AYDIN, resme ilgisi küçük yaslarda başladı. Daha sonra Muğla Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim görerek bu ilgimi ilerletmede ilk adımımı attı. Lisans eğitimine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi grafik tasarım alanına devam etti. Bu alanda kendini en iyi şekilde ifade edebildiğini benimsedi. Genel olarak sanatla kendini ifade etmeyi seviyor. Farklı bakış açılarını sanatla paylaşabildiğini düşünüyor ve kendi bakış açısını insanlarla paylaşmaktan keyif alıyor. Emine AYDIN şuan Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Tasarım alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Email: aydınemine@windowslive.com
 

Picture of Selin BAŞAĞ

Gamze GENEK

by Selin BAŞAĞ - Tuesday, 30 November 2021, 1:53 PM
 

Gamze GENEK

Gamze GENEK, 1997 yılında Muğla'da doğdu. Resim eğitimine ilk Muğla Güzel Sanatlar Lisesinde başladı. 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliğini kazandı. Dört yıllık lisans eğitimi sonunda 2021 yılında mezun oldu. Peyzaj alanında çalışmalar üreten GENEK üretimlerini devam ettirmektedir.

Email: gamzegenek@gmail.com

 

Picture of Selin BAŞAĞ

Gamze İNAL SELÇUK

by Selin BAŞAĞ - Tuesday, 30 November 2021, 1:54 PM
 

Gamze İNAL SELÇUK

Gamze İNAL SELÇUK

1990 Denizli doğumlu olan Gamze inal Selçuk 2018 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesine görsel sanatlar öğretmeni olarak atandı. Halen daha aynı görev yerinde çalışıyor ve üretimlerini sürdürüyor.

Email: gamzeınal@gmail.com

 

Picture of Selin BAŞAĞ

Hatice ALPER

by Selin BAŞAĞ - Friday, 3 December 2021, 2:25 PM
 

Hatice ALPER 

Hatice ALPER

1998 yılı Batman doğumlu Hatice Alper,  İlk ve ortaöğretimini 20 Temmuz İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Daha sonra 2012 yılında Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi’nde sanat eğitimi almaya başladı. Burada resim ağırlıklı olmak üzere resim ve heykel eğitimi aldı. 2016 yılında akademik düzeyde sanat eğitimi almak için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı’na başvurdu. Başvurusunun değerlendirilmesi ve yetenek sınavı sonucunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalına birincilikle girdi. Dört yıllık lisans eğitimi boyunca resim, heykel ve baskı alanlarında çalışmalar yaptı. Lisans eğitimini 2020 Haziran ayında ikincilikle tamamladı. Şu anda 2021 yılı ekim ayı itibarı ile Düzce Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsünün Resim Bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

Email: haticealper445gmail.com

INSTAGRAM: @hhaticealper

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hatıce.alper.998 


Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL