ANSİKLOPEDİ GİRİŞ


Akdeniz Sanat İnsanları Ansiklopedisi

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page:  1  2  (Next)
  ALL

Picture of İbrahim KAYA

İbrahim KAYA

Picture of İbrahim KAYA

Erdem ÜNVER

by İbrahim KAYA - Tuesday, 30 November 2021, 7:22 PM
 

Erdem ÜNVER

Prof. Dr. Erdem ÜNVER

Gazi Eğitim Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Master ve Doktora programlarını tamamladı. 2011 yılında Sanat Eğitimi Alanında Doçent, 2017 yılında Plastik Sanatlar Alanında Profesör oldu. 1997-2008 yılları arasında Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2008 yılında Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde göreve başladı. Halen aynı Üniversitenin öğretim üyesidir.

Yayımlanmış uluslararası kitap bölümleri, 2 adet kitabı, uluslararası hakemli dergilerde makaleleri, uluslararası ve ulusal sempozyum ve kongrelerde sunulmuş bildirileri, gazete makaleleri vardır. 9 kişisel resim ve 3 kişisel karikatür sergisi açmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergiye katılmıştır.

Resimlerinde ışık- gölge, perspektif ve formların plastik değerlerinden uzaklaşarak özgün bir dil kullanmaktadır. İki boyutta figürlerin ve geometrik düzenlemelerin birlikteliğini önemsemektedir. Son sergisinde “Mozaikten Modern’e” temasını işlemiştir. Karikatür çalışmalarında sosyal konuları grafiksel bir düzen içinde vermektedir.

Eposta: erdem.unver@atilim.edu.tr 

Erdem ÜNVER
Erdem ÜNVER
Erdem ÜNVER

 

Picture of İbrahim KAYA

Fatih BAŞBUĞ

by İbrahim KAYA - Wednesday, 17 November 2021, 7:38 PM
 

Fatih Başbuğ

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ

1979 Ankara’da doğdu. 1984-1995 İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. 1996-2000 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans eğitimini tamamladı. 2000-2003 M.E.B bağlı okullarda Resim Öğretmeni olarak görev yaptı. 2003 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002-2005 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2005-2009 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı. 2010 Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak atandı. Fakültenin kuruluş aşamasında Dekan Yardımcılığı, Resim Bölümü Başkanlığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi’ni temsilen Senato üyeliği görevlerini yürüttü. 2012 Plastik Sanatlar (Resim) alanında Doçent unvanı aldı. 2013 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü, Senato üyeliği, Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi görevlerde bulundu. 2018 Profesör oldu. 2017-2020 Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne 39. Madde ile görevlendirildi. Burada Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senato Üyeliği görevlerini yürüttü. Halen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda eseri, özel ve resmi koleksiyonlarda, müzelerde bulunan sanatçı, üç yüzden fazla karma, grup ve yarışmalı sergilere katılmış, resim alanında on iki ödül kazanmıştır.

İletişim: fbasbug@gmail.com


..
 

Picture of İbrahim KAYA

Hüsnü KAÇMAZ

by İbrahim KAYA - Wednesday, 17 November 2021, 7:57 PM
 

Hüsnü KAÇMAZ

Hüsnü KAÇMAZ

01.01.1969 Tarsus da doğdu. 1988-92 Yıllarında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Grafik Ana Sanat Dalından mezun oldu. 1992-95 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans (Mastır)eğitimini tamamladı.; Aksaray Bilim ve Sanat Merkezinde Sanat Eğitmeni Olarak çalışmaktadır. GESAM ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) üyesi olan sanatçı 2015 Kültür Bakanlığı (Türksoy) 18.Uluslararası Ressamlar buluşmasına ,2016 Aksaray Üniversitesi Sempozyum ve Ressamlar çalıştayına , 2017 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 8. Uluslararası Sanat Çalıştayına 2018 Bodrum Art Suites Gallery 27.Uluslarasrası Workshopa katıldı. 

Sanatçı, yurtiçi, yurtdışı birçok karma ve jürili sergilere katılmış olup Ulusal ve Uluslararası ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

İletişim Tel: 0 555 202 51 90 E posta: yavuzsultanselim01@hotmail.com


Hüsnü KAÇMAZ

Hüsnü KAÇMAZ

Hüsnü KAÇMAZ


 

Picture of İbrahim KAYA

İsmail BAŞER

by İbrahim KAYA - Tuesday, 30 November 2021, 1:57 PM
 

İsmail BAŞER

İsmail BAŞER

1953 Yılında İstanbul'da doğdu.1977 Yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim iş bölümünden mezun oldu. 1980- 1981 yılları arasında aynı bölümde müdür yardımcılığı yaptı. 1981- 1986 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığında Resim-iş Öğretmeni olarak görev yaptı. 1986 -1990 yılları arasında 19 Mayıs törenlerini düzenleme komitesinde çalıştı. 1990 yılında Kültür Bakanlığına geçerek, Nevşehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü'ne atandı. 1995- 1996 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Resim Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Resim Bölümü'nde Lisans Eğitimini tamamladı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Resim Bölümü'nde yüksek lisans eğitimin bitirdi. 2005 yılında emekli oldu. Halen Göreme'de kendi atölyesinde sanat çalışmalarına devam etmektedir. Birçok kişisel ve karma sergiye katılmıştır.

İletişim e posta adresi: baser5007@hotmail.com

İsmail BAŞER

İsmail BAŞER

İsmail BAŞER

 

Picture of İbrahim KAYA

Levent AKÇA

by İbrahim KAYA - Wednesday, 17 November 2021, 7:59 PM
 

Levent AKÇA

Levent AKÇA

1972 yılında Malatya'da doğdu. 1994 yılında Malatya İnönü Üniversitesinin açmış olduğu yetenek sınavını dereceyle kazandı. 1998 yılında üniversiteden derece ile mezun oldu. Yüksek lisans Eğitimini Malatya İnönü Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 

Sanatçı, her teknikte resim çalışmasına rağmen, suluboya tekniği daha çok ilgisini çekmiş ve yoğun olarak suluboya çalışmalarına devam etmiştir.  Birçok sergiye katılmış, uluslararası bienallerde sergilere katılarak, suluboya tekniğinde ustalaşmıştır.

Resim tekniği açısından zorlu bir çalışma olan suluboya, en büyük tutkusu olmuş. Sanatçı, suluboyanın naifliğini, heyecanını, inatçılığını ve renklerin birbiri içine girip bambaşka etkiler yaratmasını sevmektedir. Çeşitli illerde sergi açan sanatçımız, 11 tane kişisel 6 tane de karma sergiye katılmıştır. Halen Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapmaktadır. Sanatsal faaliyetlerine kendi atölyesinde devam etmektedir. 

KATILDIĞI SERGİLER

1995 İnönü Üniversitesi  Sanat Galerisi, Malatya, 1995 Gima Mağazası, Yağlıboya Resim Sergisi, Malatya, 1996 Malatya İnönü Üniversitesi Sanat Galerisi, Karakalem Resim Sergisi, 1997 Sabancı Kültür Sitesi, Yağlıboya Resim Sergisi, Malatya, 1998 Akçadağ Halk Eğitim Merkezi, Yağlıboya Resim Sergisi, Malatya, 2001  Sabancı Kültür Sitesi ,Yağlıboya Resim Sergisi, Malatya, 2007 Kahramanmaraş ,Elbistan Proma  Alışveriş Merkezi Suluboya Resim Sergisi, 2011 Elbistan Polis Evi, Suluboya Resim Sergisi, Kahramanmaraş, 2012 Ankara’da Malatyalılar Günü, Atatürk Kültür Merkezi, Suluboya Resim Sergisi, Ankara, 2012 Fırat Üniversitesi, Suluboya Resim Sergisi, Elazığ, 2000 Malatya Öğretmen Evi, Yağlıboya Resim Sergisi, Malatya, 2006 Niğde Sanat Galerisi, Yağlıboya Resim Sergisi, Niğde, 2012 Kırşehir Uluslararası suluboya  bienali. 2014 Malatya İnönü üniversitesinde karma sergi, 2015 Malatya Kongre kültür merkezinde kişisel suluboya sergisi, 2016 Ankara Emin Antik sanat galerisinde karma suluboya sergisi, 2017 Malatya karma sergi, 2015 Malatya Kudüs konulu resim yarışması 1. derece, 2018 Isparta Uluslararası suluboya çalıştayı, 2020 Antalya Uluslararası Finike Suluboya çalıştayı, 2020 Malatya korona virüs konulu resim yarışması 2. Derece

Email: akcasanat@hotmail.com

Tel: 05062726213


 

Picture of İbrahim KAYA

Ömer İNAN

by İbrahim KAYA - Wednesday, 17 November 2021, 8:03 PM
 

Ömer İNAN

Ömer İNAN

1974 Amasya doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Amasya'da tamamlayan sanatçı, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünde 2001 yılında Lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Mezun olduğu yıl Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak Sivas'ta göreve başladı. 2005 yılında ise Çorum Sungurlu'ya tayin oldu. Halen Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesinde görev yapmaktadır. Resim çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir. Amasya ve Sivas'ta kişisel resim sergiler açan, İstanbul ve Ankara'da ise Karma sergilere katılan sanatçının; yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 

İletişim e posta: akreplotus@hotmail.com 

Ömer İNAN

Ömer İNAN

Ömer İNAN


 

Picture of İbrahim KAYA

Özcan KANDEMİR

by İbrahim KAYA - Saturday, 11 December 2021, 12:40 AM
 

Özcan KANDEMİR

Özcan KANDEMİR

1977 Rize Pazar Doğumludur. İlköğrenimini Pazar’da orta öğrenimini Trabzon Fatih Lisesinde tamamladı. 2002 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Programından mezun oldu. 2003 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde yüksek lisans programına başladı. 2007 yılında Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2002 yılından bugüne Gaziantep ve Samsun’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 17 kişisel sergi ve biri Paris’te olmak üzere 60'ın üzerinde grup sergilerine katıldı. Birçok koleksiyonda eserleri bulunan Kandemir, Samsun R.K. Bilim ve Sanat Merkezinde öğretmenlik mesleğine ve atölyesinde başta resim olmak üzere farklı disiplinlerde çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim E posta: tolisanat@gmail.com

Özcan KANDEMİR

Özcan KANDEMİR

Özcan KANDEMİR

 

Picture of İbrahim KAYA

Sare Ümit BAYRAKTAR

by İbrahim KAYA - Tuesday, 7 December 2021, 2:01 PM
 

Sare Ümit BAYRAKTAR

Sare Ümit BAYRAKTAR

1981 yılının Haziran ayında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.1999 yılında girdiği Fatih Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliğinden 2003 yılında mezun oldu. Hakkâri ve İzmir illerinde öğretmenlik yaptı. İzmir ‘de Narlıdere ve Urla Halk Eğitimi Merkezlerinde birçok öğrenci yetiştirdi. 15 resim sergisi açtı.  Sanatsal ve kişisel gelişim alanında birçok seminer ve kursa katıldı. Şu anda Samsun ilinde Atakum Bilim Sanat Merkezinde görevine devam etmektedir. İzmir, İstanbul, Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun, Yunanistan, Paris’te karma resim sergilerine katıldı. 2019 yılında Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Baskı Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.  Ordu ressamlar ve heykeltıraşlar birliğine üyedir. Halen kendi atölyesinde sanat çalışmalarına devam etmektedir. 

İletişim e posta: bayraktarumit3@gmail.com

Sare Ümit BAYRAKTAR

Sare Ümit BAYRAKTAR

Sare Ümit BAYRAKTAR


 

Picture of İbrahim KAYA

Sefa KURAK BOYNUZOĞLU

by İbrahim KAYA - Sunday, 5 December 2021, 11:47 AM
 


Sefa KURAK (BOYNUZOĞLU)

Sefa KURAK (BOYNUZOĞLU)

1971 yılında Gaziantep’te doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Grafik ana sanat dalı bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Haymana’da Resim Öğretmeni olarak çalışmaya başladı. 2002 de Sincan İş Okulunda Resim Öretmeni olarak devam etti. 2005-2008 Millî Eğitim Bakanlığı Ders kitabı resimleme komisyonunda çalıştı. Halen MEB Etimesgut Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmenidir. 7 kişisel sergi açmış ve çok sayıda karma sergide bulunmuştur. Sanat çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim E Posta: kuraksefa@gmail.com

Sefa KURAK

Sefa KURAK

Sefa KURAK


 

Picture of İbrahim KAYA

Selcen BAŞER

by İbrahim KAYA - Wednesday, 17 November 2021, 8:06 PM
 

Selcen BAŞER

Selcen BAŞER

1979 Yılında Ankara’da doğdum. 2001 yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Birçok karama ve iki kişisel sergi katıldım.  Kendi atölyemde hala çalışmalarıma devam etmekteyim. Aynı zamanda Antalya Muratpaşa Bilsem de resim öğretmeni olarak görevime devam etmekteyim. Benim için sanat; bir arayıştır. Sanatçı yeniliklere açık olmalı ve kendini daima yenilemelidir. Günceli takip etmeli ve farkındalık sahibi olmalıdır. Sanatçı için sanat eseri söylenemeyeni söyler, görülmeyeni gözler önüne serer. Sanatın toplumda ve tarih de bıraktığı etkilerin derinliğinin farkında olarak, güncel konuları resimlerinde konu olarak almaktadır.

İletişim e-posta: selcenkalkan36@gmail.com

Selcen BAŞER

Selcen BAŞER

Selcen BAŞER
 


Page:  1  2  (Next)
  ALL