ANSİKLOPEDİ GİRİŞ


Akdeniz Sanat İnsanları Ansiklopedisi

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  26  (Next)
  ALL

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Celal Kaan YÜRÜK

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Mehmet KAPLAN

by Celal Kaan YÜRÜK - Monday, 13 December 2021, 8:49 PM
 


Mehmet KAPLAN

1995 yılında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde doğdu. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra 2014 yılında Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Liseden sonra ara vermeden Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim bölümüne başlayan Mehmet Kaplan, resim alanında lisans eğitimi alırken bir yandan da okul dersleri haricinde kendi atölyesinde metal heykel çalışmaları yaptı. Genellikle mekanik eşyalardan söktüğü parçaları kimliğinden soyutlayarak yeni bir forma dönüştürmektedir. Çocukluk yıllarında tel ve çivilerle yaptığı oyuncaklarının ona bıraktığı güçlü hatıralar, onu sanatında özgünlük arayışına yönlendirmekte ve aynı zamanda lise yıllarından beri metal işlerindeki çalışma tecrübesi sanatına büyük katkı sağlamaktadır.
Çeşitli sergilere katılım sağlayan Kaplan, 2020 ve 2021 yıllarında Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarında çalışmalarını sanatseverlere sunmuştur. Mutlu olmanın en iyi yolu "üretmek" olduğunu savunarak heykel ve resim çalışmalarına devam etmektedir.

mehmettiger46@gmail.com
 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Mehmet KARAKOÇ

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:11 AM
 


Mehmet KARAKOÇ

1995 yılında Konya’da doğdu. 2009 yılında Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünü kazandı. 2013 yılında mezun oldu. 2013 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim bölümünü kazandı. 2019 yılında mezun oldu. 2019 yılında Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programını kazandı. Eğitimine devam etmekte.

mkkarakoc2016@gmail.com
 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Melikşah YILDIRIM

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:57 AM
 


Melikşah YILDIRIM

1976 Elâzığ’ da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Elâzığ’ da tamamladı. Türkiye'de Grafik Tasarım bölümünü bitirdikten sonra, Azerbaycan Bakü’ de Resim ve Heykel Bölümünde öğrenimine devam etti. Eğitimini tamamladıktan sonra Rusya’ da karakalem, Hindistan’ da ağaç oymacılığı ve heykel eğitimi alarak, doğu ülkelerinde kendini geliştirmeye devam etti. Yurt içi ve Yurt dışında birçok sergiye katıldı ve sosyal sorumluluk ve yardım projelerinde yer aldı. Halen Ankara ve Mersin’ de kendi stüdyosunda çalışmalarına devam etmektedir.
 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Meltem KATIRANCI

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:55 AM
 


Prof. Dr. Meltem KATIRANCI 

1972 Irak Kerkük doğumludur. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi bölümünde lisans programını, 1996 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans programını ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora programını tamamladı. 1997 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuyla Gazi Üniversitesinde göreve başladı ve 2015
Yılında Plastik Sanatlar alanında Doçent unvanını aldı. 2009-2012 ve 2014-2015 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı başkan yardımcılığı ve 2010-2012 yıllarında Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus-ECTS Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2002-2004 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda ‘Sanatla Büyümek’ adlı programın yapımcılığını, 2009-2012 yılları arasında Türkmeneli Televizyonunda haftalık yayınlanan ‘Sanat’la Buluşma’ adlı programın sanat danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı. İki yüzden fazla karma sergiye katıldı ve ikisi yurt dışında olmak üzere on üç kişisel sergi açtı. Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda, kongrelerde ve sempozyumlarda Jüri Üyelikleri, danışma ve hakem görevlerini yürüttü. Pek çok Ulusal ve Uluslararası dergide Hakem olarak görev yapmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının İş Okullarına ait on beş ders kitabının görsel tasarımlarını yaptı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Profesör Unvanı ile bilimsel- sanatsal çalışmalarına ve Gazi eğitim Fakültesi Türk Sanatı Topluluğunun Akademik Danışmanlığına devam etmektedir.


 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Menduha Satır KAYSERİLİ

by Celal Kaan YÜRÜK - Friday, 28 January 2022, 11:11 PM
 


Prof. Dr. Menduha Satır KAYSERİLİ

Horasan’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Atatürk üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim anabilim Dalı, Sanatta Yeterlilik programını tamamladı. 2017 Yılında Plastik Sanatla alanında Doçent Unvanı aldı. Halen Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doçent olarak görevine devam etmektedir. Sanatçının resmi ve özel koleksiyonlarda birçok eseri bulunmaktadır.
 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Mihriban YILMAZ

by Celal Kaan YÜRÜK - Friday, 28 January 2022, 10:59 PM
 


Mihriban YILMAZ

Ordu doğumlu olan sanatçı İlk ve orta öğretimini Kocaeli de tamamladı.  Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim iş öğretmenliği bölümünde tamamladı. Yurt içinde ve dışında karma sergilere katılan sanatçının 4 kişisel sergisi bulunmaktadır.  Yüksek lisansını Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Baskı   Ana sanat dalında tamamlayan sanatçı Gazi Üniversitesi Resim iş Eğitimi bölümünde doktora programına devam etmektedir. Samsun'daki atölyesinde sanat çalışmaları yapmakta ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerine katılmaktadır.

mhrbn.rky@gmail.com


 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Oben YILMAZ

by Celal Kaan YÜRÜK - Sunday, 5 December 2021, 9:49 PM
 


Oben YILMAZ

Almanya – Schramberg doğumlu sanatçı 2000 yılında Çukurova güzel sanatlar grafik ana sanat dalından mezun olmuştur. Bu tarihten itibaren Adana'da bir okulda Resim Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Aynı zaman da çalışmalarına atölyesinde devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında 12 kişisel sergi ve 42'nin üzerinde karma sergi ve çalıştaylara katılmıştır.

obenyilmaz.art@gmail.com
 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Oya ARUTAN

by Celal Kaan YÜRÜK - Sunday, 5 December 2021, 10:06 PM
 


Oya ARUTAN

1958 Sakarya doğumlu olan sanatçı, öncelikle Ankara olmak üzere sanat eğitimine akademik düzeyde eğitim veren çeşitli atölyelerde başlayıp, şu anda da yaşayıp ve üretimlerini gerçekleştirdiği İstanbul’da devam etmiştir. Ekspresyonist figüratif yaklaşımı sanatçıyı, bu konuda uzmanlaşmış sanatçılarla çalışmaya ve araştırmaya yönlendirmiştir. Akrilik ve yağlıboya çalışmalarını, kâğıt ve tuval üzerine yapan ve yeni biçimlemelere tekniklere açık olan sanatçı, resimlerini klasik düşünceden uzaklaşarak yapmaktadır. Eserlerinde, hayatın içinden insan duruşlarını figüratif ve ekspresyonist tarzda yorumlayan sanatçı; “Bir tavrı, bir duruşu olmalı insanın; hayata, insana, doğaya… Çünkü her birey bir duruşun yansımasıdır…” diyor, insan halleriyle hayat arasında yeni bir diyalog oluşturmayı hedefleyip bizi düşünmeye ve hissetmeye çağırırken… Son dönem eserlerinde ekspresif yönü daha yoğun olan çalışmalar yapan sanatçı; figürü resminin ana unsuru olmaktan çıkarıp, soyut kompozisyon hikayelerini destekleyen birer biçim anlayışına doğru yönlendirmiştir. İçimize döndüğümüz, duygularımızın daha yoğun yaşandığı bu dönemde, dışavurumcu bir yaklaşım sanatçı için de kaçınılmaz olandır. Ve bu anlayışla ürettiği eserleri, teknik olarak da daha dokusal ve hissedilirdir. İstanbul, Ankara ve Bodrum’ da kişisel sergiler gerçekleştiren sanatçı, birçok karma sergiye de katılmıştır. Her sene Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarına da katılım gerçekleştirmektedir.

oyarutan123@gmail.com
 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Pınar ULAŞ

by Celal Kaan YÜRÜK - Sunday, 5 December 2021, 10:07 PM
 


Pınar ULAŞ

1998 Kayseri doğumluyum. Ortaokulda resim öğretmenimin yeteneğimi fark edip beni güzel sanatlar lisesine yönlendirmesiyle FMG AGSL de eğitime başladım. 2015 de mezun olup Gazi Üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenime devam ettim. Yalnız GSF yerine eğitimi tercih etmiş olmak teorik ağırlıklı eğitim görmek beni mutlu etmedi ve ikinci yılımın sonunda eğitim fakültesini bırakıp, memleketim de Erciyes Üniversitesi GSF ne 1. sınıftan tekrar başladım. Şimdi son sınıfım ve olabildiğince üretmeye, kendimi ve duygularımı özgürleştirmeye, kendimi sanata adamaya çalışıyorum. Hayatımı sanatçı olarak, farklı ve özel hissederek yaşamak ve her zaman sanatımla onurlanarak, kendimi geliştirerek devam etmek için elimden gelen çabayı gösteriyorum.

pinarulaas@gmail.com
 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Recep Peker TANITKAN

by Celal Kaan YÜRÜK - Friday, 28 January 2022, 11:38 PM
 


Recep Peker TANITKAN

1951 yılında Çorlu’da doğdu. Gazeteciliğe Günaydın Gazetesi’nde başladı. 1975-76 döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünü bitirdi. Barış Gazetesi’nde çalıştı. Kulis Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Bulvar Gazetesi’nde çalıştı. 1987-2005 Tempo Dergisinde çalıştı 2005 ten sonra özel kuruluşlara dergiler çıkardı. 2017 yılından itibaren de Sanatım dergisini çıkarıyor, Sürekli Basın Kartı sahibi. Evli ve iki çocuk babası.

ÖDÜLLERİ: Fotoğraf yarışmalarında 2 Dünya, 3 Avrupa, 66 Türkiye birinciliği olmak üzere, fotoğraf dalında 71 birincilik ödülüne, ayrıca 385 ikincilik, üçüncülük 542 mansiyon olmak üzere 998 ödül sahibi. Bugüne kadar 45 kişisel sergi açtı. Yurtdışında ve yurt içinde yüzlerce karma sergiye katıldı.
 


Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  26  (Next)
  ALL