ANSİKLOPEDİ GİRİŞ


Akdeniz Sanat İnsanları Ansiklopedisi

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  26  (Next)
  ALL

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Celal Kaan YÜRÜK

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Fatma BEKTAŞ

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 12:51 AM
 


Fatma BEKTAŞ

1995 tarihinde Bursa’ da doğdu. Bursa Osmangazi’ de İlkokulu ve Ortaokulu tamamladı. Mustafakemalpaşa Kız Teknik ve Meslek lisesi Grafik ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirdi. 2015 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümüne başladı. 2019 da lisans öğrenimini tamamlayarak Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans eğitimine başladı. Eğitimine devam etmekte olup çalışmalarını sürdürmektedir.




 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Feridun IŞIMAN

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:48 AM
 


Prof. Dr. Feridun IŞIMAN

1949 yılında Küçük Kaymaklı, Kıbrıs’ta doğan sanatçı 1968 de LTL’den mezun oldu. 1972’de Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü, Turan Erol Atölyesinden mezun oldu. 1974 -1975 yıllarında Tampere kentinde (Finlandiya) sanatçı ve eğitmen olarak, sahne tasarımları ve portreler yaptı. “1975 -1995 Güzelyurt Kurtuluş Lisesi ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nde resim ve sanat tarihi öğretmeni olarak çalıştı. Feridun Işıman değişik yıllarda gittiği veya davet edildiği Finlandiya “İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Almanya, İngiltere, Makedonya, Türkiye, Avusturya gibi pek çok ülkede çalıştı.
1995,1996 ve 2002 yıllarında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na, 26 bölümlük ‘çizgiler ve renkler’ programını hazırladı, sundu. Sanatçı, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisidir. Lefke, Lefkoşa ve Lapta’daki kendi resim atölyelerinde çalışmalarına devam etmektedir.





 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Göksu YURTSEVEN

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:01 AM
 


Göksu YURTSEVEN

1998'de Mersin'de doğdum. 2016 yılında Mersin Üniversitesi GSF Resim Bölümünü okumaya başladım ve 2020'de burada yüksek lisans yapmaya başladım. 2019'da Mamut Art Project, Galeri Soyut Yeni Aralık ve 2020'de Base gibi projelerde yer aldım. 

goksuyrtsvn@gmail.com 






 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Gültekin AKENGİN

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:45 AM
 


Prof. Dr. Gültekin AKENGİN

1971 Yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1996’da Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Grafik Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1999’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, 2006’da Gazi Üniversitesi’nde Doktora yaptı ve 2014’te Doçent 2019’da Profesör oldu.

Ulusal ve uluslararası birçok kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı. Uluslararası çalıştaylarda yer aldı. Yağlıboya, akrilik ve suluboya tekniklerini kullanmaktadır. 1997 Yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’nde çalıştı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ndedir.

Sanatçı TÜRKSAV (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) ve GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahibi Meslek Birliği) üyesidir. Resim ve Grafik alanında ulusal ve uluslararası birçok makalesi vardır. Yurtdışı ve yurtiçi özel koleksiyonlarda, kurum ve kuruluşlarda eserleri bulunmaktadır. Birçok ulusal, uluslararası sanat çalıştaylarında küratörlük yapmış, sergi ve sempozyum düzenleme kurul üyeliklerinde bulunmuş, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmıştır. Sanatçı birçok özel ve resmi kuruluşlarda yapılan resim yarışmalarında jüri üyesi olarak görev almıştır.







 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Harun ARI

by Celal Kaan YÜRÜK - Friday, 28 January 2022, 10:52 PM
 


Harun ARI

01.09.1958 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve ortaokuldan sonra lise öğrenimini daha sonra resim öğretmeni olarak atandığı Türkiye’nin en eski eğitim çınarlarından olan Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Lise öğreniminden sonra, daha çocukluk yıllarında gönül verdiği resim sanatıyla ilgili eğitim alması gerektiğine karar verdi. Bu konuda eğitimini Bursa Eğitim Enstitüsünde Resim Bölümünde 1980 yılında tamamladı. Dört yıl Trabzon Araklı Lisesi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra Bursa’ya atandı ve resim çalışmalarına ağırlık verdi. Türkiye’nin çeşitli illerinde ve yurt dışında 50’ın üzerinde sergiye katıldı. Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde seçici kurul olarak görev aldı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli komisyonlarında önemli görevlerde bulundu. 2008 yılında Lise Görsel sanatlar müfredatının hazırlanmasında çalıştı. Millî Eğitim Bakanlığı ders kitapları yazma komisyonlarında çalıştı. Harun Arı; sanatçı olmanın toplumsal sorumluluğunu ve ne kadar fedakârlık gerektirdiğini iyi bilir, sanatın hem sanat hem de toplum için yapılması gerektiğine inanır. Ona göre resim okunabilen bir gerçekliktir. Resimde anlaşılırlık ilkesini savunur. Resimde ustalık geleneğine önem verir. Boya tekniklerinden yağlı boya, akrilik boya, sulu boya, Guaj boya, pastel boya tekniklerini başarıyla kullanır. Sürekli özgün arayışlar içindedir ve ayakları yere basan estetik anlayışını ustalığıyla birleştirme çabasındadır. Halen resim öğretmenliğine ve resim çalışmalarını Bursa’da sürdürmektedir.




 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Hasan PEKMEZCİ

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:26 AM
 


Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ

1945 Konya-Beyşehir-Üzümlü’de doğdu. 1958 İIlkokuldan hemen sonra İvriz Öğretmen Okulu’nu kazandı. 1962 İvriz Öğretmen Okulu Orta kısmında, başta Mehmet Karaman olmak üzere, İsa Başlıoğlu ve Namık Sevinç Arkun gibi nitelikli resim öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile resim sevgisi gelişti. Bu alana olan yoğun ilgisi nedeniyle sınavla İstanbul Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri’ne gönderildi. Bu okulda İlhami Demirci, Selahattin H. Taran, Hidayet Gülen, Enver Naci Gökşen gibi çok değerli eğitimci ve sanatçıların öğrencisi oldu. 1965 yılında Resim Semineri’ni birincilikle bitirdi. 1965 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü kazandı. 1968 Eğitim’in Adnan Turani, Turan Erol, Nevide Gökaydin, Hidayet Telli, Kayıhan Keskinok, Mürşide İçmeli, Muammer Bakır, Hamza Inanç, Nevzat Akoral, Mustafa Tömekçe gibi yetkin sanatçı-eğitimci kadrosundan çok şeyler öğrenerek ve özellikle sanatın günübirlik eğlence işi olmadığını, sanatın insan yaşamını saran sarmalayan en üst düzeyde insanî etkinlik olduğunu özümleyerek mezun oldu. Ayrıca öğretmenliğin önemine ve gerçek anlamda kutsallığına inanarak mesleğine başladı. Çünkü okuduğu her okulda hayatında önemli izler bırakan, öğrencileri için pek çok özveriye katlanabilen çok nitelikli, donanımlı öğretmenlerin öğrencisi olma şansını bulmuştu.
Bugüne kadar 39 kişisel sergi ve yüzlerce karma ve grup sergisinde eserleri yer aldı. Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarının düzenlediği yurtdışı sergilerinde pek çok ülkede eserleri sergilendi.
Sanatçı ülkemizde düzenlenen pek çok sergi ve yarışmada jüri üyeliği görevleri üstlendi. Sempozyum ve panellerde bildiriler sundu.
1967 yılından itibaren çocuk resimleri üzerinde özel çalışmalar ve araştırmalar yaptı. Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararası çocuk resimleri yarışmalarının çoğunda danışman ve jüri üyesi olarak görev aldı. Eşi Şükran Pekmezci ile çocuk ve eğitim kitapları resimledi. Eğitime yönelik 5 yazı kitabı hazırladı. 1981 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Temel Eğitim Okulları Türkçe ders kitapları illüstrasyon yarışmasında 14 ekip içinden yazar Beşir Göğüş ve eşi Sükran Pekmezci ile hazırladıkları 5 kitapla birinci oldular. Bu kitaplar bakanlık adına 36 milyon baskı yaptı. Yine Millî Eğitim Bakanlığı adına Desen ve Serigrafi alanındaki ders kitaplarını hazırladı. Serigrafi ve özgün baskı alanlarında iki kitap, 20 konuşma ve uygulamalı çalışmalarla bu alanın tanınması ve benimsenmesi için çaba harcadı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Ankara Çağdaş Sanatlar Vakfı, BRHD, ve Sanat Kurumu gibi önemli sanat örgütlerinin üyesidir.





 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Hilal ÇEBİ

by Celal Kaan YÜRÜK - Tuesday, 14 December 2021, 1:48 PM
 


Hilal ÇEBİ

1994 yılında İstanbul da doğdu ve orada büyüdü. Trabzonlu sanatçı herhangi bir sanat eğitimi almamakla birlikte 2015’ten bu yana resim üzerine işler üretmektedir. Ayrıca heykelle ilgilenmektedir. Çalışmalarında eskimiş ve yaşanmışlıkları hayal ederek tasarladığı obje ya da kişileri resmetmektedir. Sanat yolculuğu ise, hayalperestliğidir. Üretim olarak da hayal ettiklerini bu şekilde dışa vurmaktadır. Sanatsal üretimine hız kesmeden devam etmektedir.

hilallcebi@gmail.com





 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Hülya ELİBOL

by Celal Kaan YÜRÜK - Friday, 28 January 2022, 10:56 PM
 


Hülya ELİBOL

1994 yılında Van'ın Saray ilçesinde doğdu. 2018 yılında Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi. 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası aldı. 2018 yılında İzmir Buca Atatürk Ortaokulunda vekil öğretmenlik yaptı. 2019 yılında Bornova Mevlâna Ortaokulunda vekil öğretmenlik yaptı. 3 çevrimiçi 14 online karma sergiye katıldı.

elibolhulya6542@gmail.com







 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Hülya İLHAN

by Celal Kaan YÜRÜK - Sunday, 5 December 2021, 6:40 PM
 


Hülya İLHAN

1997 yılında İstanbul’da doğdu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Dış Ticaret okuyor ve eğitim hayatına yaşam boyu devam etmektedir. Sanata olan ilgisi ilkokulda yapılan resimlerinde öğretmenlerinin yeteneğini fark etmesiyle oldu. İlk sergisi okul koridorlarında oldu. Resim yapmak onun için bir tutku ruhunu yansıtma biçimi. İçinden çıkamadığı bir çok duygu ve hislerini tuvale yansıtarak anlıyor ve rahatlıyor. Bunların yanı sıra her şeye hayranlık ve anlam arayarak bakmaktadır. Soyut çalışmalarıyla bir çok karma sergide eserleri sergilenmiştir.

hulyailhan433@gmail.com




 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Kadir ÖZTOPRAK

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:08 AM
 


Kadir ÖZTOPRAK

1976 yılında Ankara’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Ana Sanat Dalından mezun oldu. Resim çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde sürdürmektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar  Derneği (BRHD), Müzeciler Derneği Asil Üyesi olup Arkeologlar Derneği’nin de Fahri üyesidir.

kadiroztoprak@gmail.com





 


Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  26  (Next)
  ALL