ANSİKLOPEDİ GİRİŞ


Akdeniz Sanat İnsanları Ansiklopedisi

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page: (Previous)   1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  (Next)
  ALL

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Şükriye Nur YILMAZ

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Orhan UMUT

by Şükriye Nur YILMAZ - Tuesday, 5 January 2021, 1:00 PM
 

.

Orhan UMUT 

1972 Diyarbakır-Türkiye doğumlu. 1993-1997 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü mezunudur. Birçok kurum, kuruluş, müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Orhan UMUT, bir yandan Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam ederken diğer yandan da resim çalışmalarını Diyarbakır'daki atölyesinde sürdürmektedir. 53 kişisel sergi, 131 karma sergi, 9 farklı dal da ödül kazanmıştır.

İletişim: orhannn2142@gmail.com

.

.

. 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Özgür AKYOL

by Şükriye Nur YILMAZ - Monday, 7 December 2020, 12:49 AM
 

.

Özgür AKYOL

1998 yılında Çorum’da doğdu. Lise öğrenimini Çorum Güzel Sanatlar Lisesinde tamamladı. 2015 Yılında Kastamonu Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünü kazandı. 2019 yılında üniversite eğitimini tamamladı. 

İletişim: ozgurakyol16@gmail.com

.

.

.

 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Pınar DEMİREL

by Şükriye Nur YILMAZ - Tuesday, 5 January 2021, 1:01 PM
 

.

Pınar DEMİREL

1995 yılında çorum'da doğdu. Resme ilk olarak küçük yaşlarda başladı. İlkögretimi Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulunda okudu. Lise öğrenimimi Güzel Sanatlar Lisesinde tamamladı. 2016 yılında Kastamonu Üniversitesi Resim-İş öğretmenliği bölümünü kazandı. Üniversite'nin yaptığı karma sergiler de yer alarak 2020 yılında mezun oldu. Ulusal ve Uluslararası birçok sergilere katıldı.

İletişim: kelebekler523@gmail.com

.

.

.


 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Rabia AYÇİÇEK

by Şükriye Nur YILMAZ - Monday, 7 December 2020, 12:50 AM
 

.

Rabia AYÇİÇEK 

1995 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı.  2014 yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği bölümünü kazandı. 2018 yılında lisans eğitiminden mezun olarak aynı yıl Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları bölümün de yüksek lisans eğitimine başladı. Halen yüksek lisans eğitimine devam eden sanatçı eğitim süresince birçok Ulusal ve Uluslararası çalışmalarda yer aldı. 

.

.

.

 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Seda AKKAR

by Şükriye Nur YILMAZ - Tuesday, 16 November 2021, 2:38 PM
 

.

Seda AKKAR

1997 yılında Niğde'de doğdu. 2011- 2015 yılında Kastamonu'da Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi'ni tamamladı. 2016 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümüne girdi. 2020 yılında Lisans eğitimini tamamladı. 

İletişim: Seda.akkar.97@gmail.com

.

.

.


 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Serdal YILMAZ

by Şükriye Nur YILMAZ - Thursday, 19 November 2020, 3:39 PM
 


Serdal YILMAZ

1996'da Malatya'da doğdu. 2016-2020 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi Resim-İş Eğitimi bölümünde eğitim gördü ve tamamladı.

İletişim: srdl.ylmzz@gmail.com

.

.

.


 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Serkan İLDEN

by Şükriye Nur YILMAZ - Tuesday, 5 January 2021, 1:03 PM
 

.

Prof. Serkan İLDEN

1975 Kars/Sarıkamış doğumlu. Lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsünde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği, aynı fakültenin Temel Eğitim Bölümünde Bölümü kurucusu ve Bölüm Başkanlığı, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kurucusu ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen Kastamonu Üniversitesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Dekanlık ve Resim Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Plastik sanatlar, Geleneksel Sanatlar, Koruma ve Onarım konularında makale, bildiri ve kitap bölüm yazarlığı yapan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında, çalıştaylara, bienallere, kişisel ve karma olmak üzere çeşitli sergilere katıldı. 

İletişim: serkanilden1@hotmail.com

.

.

. 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Sibel HEPSAYAR

by Şükriye Nur YILMAZ - Tuesday, 5 January 2021, 1:04 PM
 

.

Sibel HEPSAYAR       

1965 Yılında Erzurum’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar Türkiye’nin önemli firmalarında Bölge Müdürü olarak çalıştı. İlk seramik eğitimine 2006 yılında Seramik Sanatçısı Nurdan Bozkurt’un Nu Seramik Atölyesinde başladı. Daha sonra Seramik Sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın atölyesine devam etti. 2016 yılında İzmir’de kendi seramik atölyesini açtı.  Makine Mühendisleri Odası ve Türkiye Seramik Derneği üyesidir.  

Çalışmalarında hayatı güzel yaşamanın ne demek olduğunu sorgulamaktadır. Mutsuzluk olmasaydı, mutluluğun değerini anlayabilir miydik? İyi ve kötü nedir? Çamur, sanatçının kendi cevaplarını izleyiciye aktarma aracıdır. İlham kaynakları Mitoloji, Arkeoloji, Tarih ve Biyografilerdir. Sanatçı,  yaşamı eğrisiyle doğrusuyla kabul ederken, anlık değerlendirmeler yerine, bütünsel ve olumlu bir bakış açısı sunmayı arzu etmektedir. Ulusal ve Uluslararası birçok sergi de yer almıştır. 

İletişim: sibel.hepsayar@gmail.com

.

.

.


 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Sinem DURMAZ

by Şükriye Nur YILMAZ - Monday, 7 December 2020, 12:51 AM
 

.

Sinem DURMAZ

1996 tarihinde Kastamonu da doğdu. 2014 yılında Kastamonu Güzel Sanatlar Lisesinde lise eğitimini tamamladı. 2018 yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği'nden mezun oldu. Lisans eğitimi alırken Anasanat atölye olarak Geleneksel Türk Sanatları dalını seçti. Işılay KONAK atölyesinde Ebru eğitimi, Ruhi KONAK atölyesinde Minyatür eğitimi aldı. Lisans eğitimi sırasında ulusal ve uluslararası birçok sergiye katıldı. 2018 yılında Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım bölümün de yüksek lisans eğitimine başladı ve halen devam etmektedir.

İletişim: sinemdurmaz81@gmail.com

.

.

.


 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Soner TİRE

by Şükriye Nur YILMAZ - Thursday, 19 November 2020, 3:40 PM
 


Soner TİRE

 1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 1986’da tamamladı. 1988 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş ve Sanat Eğitimi Bölümüne girdi. 1993 yılında lisans, 1998 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2015 Doktora eğitimini sürdürmektedir. 1995 yılından bu yana aynı kurumda öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim: stire@cu.edu.tr

 

   


Page: (Previous)   1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  (Next)
  ALL