ANSİKLOPEDİ GİRİŞ


Akdeniz Sanat İnsanları Ansiklopedisi

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  28  (Next)
  ALL

G

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Gültekin AKENGİN

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:45 AM
 


Prof. Dr. Gültekin AKENGİN

1971 Yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1996’da Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Grafik Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 1999’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, 2006’da Gazi Üniversitesi’nde Doktora yaptı ve 2014’te Doçent 2019’da Profesör oldu.

Ulusal ve uluslararası birçok kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı. Uluslararası çalıştaylarda yer aldı. Yağlıboya, akrilik ve suluboya tekniklerini kullanmaktadır. 1997 Yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’nde çalıştı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ndedir.

Sanatçı TÜRKSAV (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) ve GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahibi Meslek Birliği) üyesidir. Resim ve Grafik alanında ulusal ve uluslararası birçok makalesi vardır. Yurtdışı ve yurtiçi özel koleksiyonlarda, kurum ve kuruluşlarda eserleri bulunmaktadır. Birçok ulusal, uluslararası sanat çalıştaylarında küratörlük yapmış, sergi ve sempozyum düzenleme kurul üyeliklerinde bulunmuş, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmıştır. Sanatçı birçok özel ve resmi kuruluşlarda yapılan resim yarışmalarında jüri üyesi olarak görev almıştır. 

Picture of Cansu KONUR

Güneş BOZOK

by Cansu KONUR - Thursday, 16 January 2020, 12:14 PM
 

Güneş BOZOK

Ankara doğumlu olan Güneş Bozok Abant İzzet Baysal Ünversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği bölümünü bitirmiştir. Mezun olduktan sonra Halk Eğitim Merkezinde bir süre çalıştı sonrasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görev yaptı. 2013’ten bu yana Denizli’de bir lisede Resim Öğretmeni olarak çalışmakta. Yüksek lisansına 2015’te Pamukkale Üniversitesinde başladı halen devam etmekte.

Katılım sağladığı bazı sergiler; 2011 Ankara Yunus Emre Kültür Merkezi Karma Resim Sergisi, 2012 Gazi Üniversitesi Uluslar Arası Resim Sergisi, 2013 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Karma Resim Sergisi.

İletişim Bilgiler: gns_asc@hotmail.com 

Picture of Rümeysa Genç

Gürkan EREN

by Rümeysa Genç - Friday, 6 January 2023, 10:28 PM
 


Gürkan EREN

1986 yılında Akyazı’da doğdu. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip programına 2008-2009 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlayan Gürkan Eren 2013-2014 eğitim-öğretim yılında “Taraklı Mezar taşlarının hat Sanatı Açısından İncelenmesi” konulu tez bu kurumdan mezun oldu. Yüksek lisans Mezuniyetinden sonra Sakarya ilindeki bazı özel eğitim kurumlarında ve devlet kurumlarında; Hat Sanatı ve Kaligrafi Sanatı üzerine eğitim vermektedir. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları (Hat Anasanat Dalı) bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 3 adet kişisel sergi ve birçok karma sergilere katılmıştır. 

İletişim: hattatgurkaneren@hotmail.com

 

H

Picture of Mustafa Koray TAŞKIRAN

H. Oğuz CANASLAN

by Mustafa Koray TAŞKIRAN - Saturday, 29 January 2022, 11:21 PM
 


H. Oğuz CANASLAN

1959 Ordu Ünye doğumludur. İlk ve orta öğrenimimi aynı yerde tamamladı. Almanya'da Dolmatcher Schule okudu. 1983-88 yılları arası Hacettepe Üniversitesi Alman dili ve edebiyatını okudu. 1989 yılında özel bir bankada işe başladı. 2009 senesinde emekli oldu. Sanat çalışmalarını kendi atölyesinde devam etmektedir.


 

Picture of Şükriye Nur YILMAZ

Halil İbrahim ATEŞ

by Şükriye Nur YILMAZ - Tuesday, 22 December 2020, 12:35 PM
 

.

Halil İbrahim ATEŞ

1996 yılında Samsun’da doğdu. 2019 yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde başladığı Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Ve Tasarım Anabilim Dalı Grafik Tasarım Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir. Çalışmalarında özgün resim sanatı ve illüstrasyon posterler üzerinde eserler üretmektedir.

İletişim: halil_55ates@hotmail.com

.

.

.


 

Picture of Mustafa Koray TAŞKIRAN

Handan KORKMAZ

by Mustafa Koray TAŞKIRAN - Sunday, 5 December 2021, 10:39 PM
 


Handan KORKMAZ

Sivas doğumlu sanatçı, 2000 yılında Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) Bölümü’nde %100 burslu eğitim görmeye hak kazandı ve 2005 yılında fakülte ve bölüm 3.lüğü derecesi ile mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul’da kendi atölyesini açarak çalışmalarına devam etti. Bu dönem de birçok projede, karma sergilerde yer aldı ve iki kişisel sergi açtı. 2018 yılında aynı üniversitede yine derece bursu alarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılında, Lions Kulüpleri’nin düzenlediği Sanata Hizmet, Taktir ve Taçlandırma ödül töreninde resim dalında ödül aldı. Şu an İstanbul’da 2018 yılında açmış olduğu “Acıbadem Sanat Evi” atölyesinde resim çalışmalarına devam etmektedir.

İnstagram: @handankorkmazart

 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Harun ARI

by Celal Kaan YÜRÜK - Friday, 28 January 2022, 10:52 PM
 


Harun ARI

01.09.1958 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve ortaokuldan sonra lise öğrenimini daha sonra resim öğretmeni olarak atandığı Türkiye’nin en eski eğitim çınarlarından olan Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Lise öğreniminden sonra, daha çocukluk yıllarında gönül verdiği resim sanatıyla ilgili eğitim alması gerektiğine karar verdi. Bu konuda eğitimini Bursa Eğitim Enstitüsünde Resim Bölümünde 1980 yılında tamamladı. Dört yıl Trabzon Araklı Lisesi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra Bursa’ya atandı ve resim çalışmalarına ağırlık verdi. Türkiye’nin çeşitli illerinde ve yurt dışında 50’ın üzerinde sergiye katıldı. Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde seçici kurul olarak görev aldı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli komisyonlarında önemli görevlerde bulundu. 2008 yılında Lise Görsel sanatlar müfredatının hazırlanmasında çalıştı. Millî Eğitim Bakanlığı ders kitapları yazma komisyonlarında çalıştı. Harun Arı; sanatçı olmanın toplumsal sorumluluğunu ve ne kadar fedakârlık gerektirdiğini iyi bilir, sanatın hem sanat hem de toplum için yapılması gerektiğine inanır. Ona göre resim okunabilen bir gerçekliktir. Resimde anlaşılırlık ilkesini savunur. Resimde ustalık geleneğine önem verir. Boya tekniklerinden yağlı boya, akrilik boya, sulu boya, Guaj boya, pastel boya tekniklerini başarıyla kullanır. Sürekli özgün arayışlar içindedir ve ayakları yere basan estetik anlayışını ustalığıyla birleştirme çabasındadır. Halen resim öğretmenliğine ve resim çalışmalarını Bursa’da sürdürmektedir.
 

Picture of Celal Kaan YÜRÜK

Hasan PEKMEZCİ

by Celal Kaan YÜRÜK - Saturday, 29 January 2022, 1:26 AM
 


Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ

1945 Konya-Beyşehir-Üzümlü’de doğdu. 1958 İIlkokuldan hemen sonra İvriz Öğretmen Okulu’nu kazandı. 1962 İvriz Öğretmen Okulu Orta kısmında, başta Mehmet Karaman olmak üzere, İsa Başlıoğlu ve Namık Sevinç Arkun gibi nitelikli resim öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile resim sevgisi gelişti. Bu alana olan yoğun ilgisi nedeniyle sınavla İstanbul Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri’ne gönderildi. Bu okulda İlhami Demirci, Selahattin H. Taran, Hidayet Gülen, Enver Naci Gökşen gibi çok değerli eğitimci ve sanatçıların öğrencisi oldu. 1965 yılında Resim Semineri’ni birincilikle bitirdi. 1965 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü kazandı. 1968 Eğitim’in Adnan Turani, Turan Erol, Nevide Gökaydin, Hidayet Telli, Kayıhan Keskinok, Mürşide İçmeli, Muammer Bakır, Hamza Inanç, Nevzat Akoral, Mustafa Tömekçe gibi yetkin sanatçı-eğitimci kadrosundan çok şeyler öğrenerek ve özellikle sanatın günübirlik eğlence işi olmadığını, sanatın insan yaşamını saran sarmalayan en üst düzeyde insanî etkinlik olduğunu özümleyerek mezun oldu. Ayrıca öğretmenliğin önemine ve gerçek anlamda kutsallığına inanarak mesleğine başladı. Çünkü okuduğu her okulda hayatında önemli izler bırakan, öğrencileri için pek çok özveriye katlanabilen çok nitelikli, donanımlı öğretmenlerin öğrencisi olma şansını bulmuştu.
Bugüne kadar 39 kişisel sergi ve yüzlerce karma ve grup sergisinde eserleri yer aldı. Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarının düzenlediği yurtdışı sergilerinde pek çok ülkede eserleri sergilendi.
Sanatçı ülkemizde düzenlenen pek çok sergi ve yarışmada jüri üyeliği görevleri üstlendi. Sempozyum ve panellerde bildiriler sundu.
1967 yılından itibaren çocuk resimleri üzerinde özel çalışmalar ve araştırmalar yaptı. Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararası çocuk resimleri yarışmalarının çoğunda danışman ve jüri üyesi olarak görev aldı. Eşi Şükran Pekmezci ile çocuk ve eğitim kitapları resimledi. Eğitime yönelik 5 yazı kitabı hazırladı. 1981 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Temel Eğitim Okulları Türkçe ders kitapları illüstrasyon yarışmasında 14 ekip içinden yazar Beşir Göğüş ve eşi Sükran Pekmezci ile hazırladıkları 5 kitapla birinci oldular. Bu kitaplar bakanlık adına 36 milyon baskı yaptı. Yine Millî Eğitim Bakanlığı adına Desen ve Serigrafi alanındaki ders kitaplarını hazırladı. Serigrafi ve özgün baskı alanlarında iki kitap, 20 konuşma ve uygulamalı çalışmalarla bu alanın tanınması ve benimsenmesi için çaba harcadı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Ankara Çağdaş Sanatlar Vakfı, BRHD, ve Sanat Kurumu gibi önemli sanat örgütlerinin üyesidir.

 

Picture of Fikriye GÜNBEYİ

Hasan ŞAHİN

by Fikriye GÜNBEYİ - Saturday, 1 February 2020, 1:01 AM
 


Hasan ŞAHİN

26.04.1994 yılı Antalya doğumlu. Atölye eğitimi ile yetenek sınavını kazanıp Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi resim bölümü kazandı. Mezun olduktan sonra Antalya’da hem özel ders verip hemde kendi çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarında tezinin konusu olan Eski Kabileler ve Kızılderili'ler üzerine resimler yapmaktadır. Konuyu istediği gibi daraltıp genişletmektedir ve ara ara farklı çalışmalar ve deneyimler kazanmak adına değişik malzemeler yani boya dışında malzemeler ile farklı çalışmalar elde etmeye çalışmaktadır.

İletişim:hasansahin@gmail.com
 

Picture of Selin BAŞAĞ

Hatice ALPER

by Selin BAŞAĞ - Friday, 3 December 2021, 2:25 PM
 

Hatice ALPER 

Hatice ALPER

1998 yılı Batman doğumlu Hatice Alper,  İlk ve ortaöğretimini 20 Temmuz İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Daha sonra 2012 yılında Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi’nde sanat eğitimi almaya başladı. Burada resim ağırlıklı olmak üzere resim ve heykel eğitimi aldı. 2016 yılında akademik düzeyde sanat eğitimi almak için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı’na başvurdu. Başvurusunun değerlendirilmesi ve yetenek sınavı sonucunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalına birincilikle girdi. Dört yıllık lisans eğitimi boyunca resim, heykel ve baskı alanlarında çalışmalar yaptı. Lisans eğitimini 2020 Haziran ayında ikincilikle tamamladı. Şu anda 2021 yılı ekim ayı itibarı ile Düzce Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsünün Resim Bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

Email: haticealper445gmail.com

INSTAGRAM: @hhaticealper

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hatıce.alper.998 


Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  28  (Next)
  ALL