Picture of Selin BAŞAĞ

Abdullah Cem ÖZAL

by Selin BAŞAĞ - Monday, 24 January 2022, 7:45 PM
 

Abdallah Cem ÖZAL

Abdullah Cem ÖZAL

1972 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1991 yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünü kazandı. 1995 yılında lisans eğitimini tamamlayıp aynı yıl yine DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1998 yılında “20. Yüzyılda Sanatın Kavramsallaşması ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme” konulu tez çalışmasını yaparak mezun oldu. 1999 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Sanatta Yeterlik Programı’nı kazandı. 2006’da “İnformel Sanat Bağlamında Lirik Soyutlamalarıyla Wolfgang Schulze” konulu teziyle programı tamamladı. MEB’deki öğretmenlik görevinin yanında bir dönem İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Genel Kültür Dersleri Bölümü’nde “Freehand Drawing and Sketching” dersini yönetti. Kişisel sergilerinin yanında çoğu yarışma sergisi olmak üzere pek çok sergiye katıldı. Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

e-posta: cemozal@gmail.com

» ANSİKLOPEDİ GİRİŞ