Picture of Selin BAŞAĞ

Nafiz KARAİN

by Selin BAŞAĞ - Thursday, 18 November 2021, 9:50 PM
 


Nafiz KARAİN

Nafiz KARAİN

1997 yılında Muğla'da doğdu. Ortaöğrenimini Muğla Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladı ve 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı. Üniversite döneminde Empresyonizm ve Soyut Dışavurumculuk akımlarını benimseyerek çalışmalarını sürdürdü. Lisans eğitimini 2021 yılında bitiren sanatçı, aktif olarak çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.

Email: karainnafiz@gmail.com
» ANSİKLOPEDİ GİRİŞ